За ACFE Bulgaria

ACFE Bulgaria (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) е официален клон на международната организация Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, САЩ (ACFE, USA). 

За повече информация: www.acfe.com

Представяне на ACFE-BULGARIA

Мисия

Управителен съвет

Членове

 

ACFE Bulgaria (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ)

БУЛСТАТ: 175259530

Адрес за кореспонденция: гр.София, кв. „Борово“, ПК 1680, ул. „Подуево“ №10, вх.В, офис 3

Банкова сметка: IBAN BG69PRCB92301039740212
Валута: BGN
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
BIC: PRCBBGSF