На 28 Март 2023 ще се проведе обучение на тема „Искреност и измама – фундаментални принципи на поведенческия анализ“. Лектор обучението ще бъде Христина Алексова, криминален психолог в Асес ЕООД.

Обучение на тема „Искреност и измама – фундаментални принципи на поведенческия анализ“