В периода 28-29 Юни 2021 беше проведено обучение пред Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, (Министерство на околната среда и водите) на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ, докладване.

Проведено обучение на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ, докладване.