На 07.02.2019 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и Висше Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ). Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности при осъществяване на проекти във връзка с разкриване и предотвратяване на измами, осъществяване на мероприятия за обмен на опит и добри практики.

Документът предвижда  участие в съвместни групи,форуми и други форми на публични изяви, както и обмяна на информация от взаимен интерес. Меморандумът дава възможност за участие на представители на АСЕРИ-България в презентации и лекции пред студенти, както и участие на преподаватели от висшето училище в експертизи, консултации и събития организирани от асоциацията. 

Меморандум за сътрудничество с ВУЗФ