На 19 октомври 2018 г. се проведе първата конференция за дигитални портфейли и тяхната сигурност в България. Организатори на събитиято бяха АСЕРИ България и Пейсейф България. Над 160 от най-добрите специалисти по риск мениджмънт, превенция на измами и киберисигурност в България взеха участие в събитието. По време на конференцията „Колко сигурен е вашият дигитален портфейл?“ бяха представени реални мерки за превенция на измами и за осигуряването на киберсигурност при работата с дигитални портфейли.

ЛЕКТОРИ на събитието бяха:
Светослав Алексиев, CFE – директор „Риск операции“ на Paysafe. Специалист с над 8 г. опит в сферата на риск мениджмънта и превенцията на измамите. Ръководи структури, отговарящи за разследванията на онлайн измами, онлайн мониторинга, верификацията на клиентите и превенцията на прането на пари.
Асен Тасков, CISSP, CRISC – ръководител на отдел „Информационна сигурност“ на Paysafe. Специалист с над 10 г. опит в сферата на информационната сигурност. Участва в дизайна, в прилагането и в привеждането в оперативна готовност на структури, които контролират сигурността.
Владимир Икономов, CFE – ръководител на PMO в „Първа инвестиционна банка“ АД и председател на УС на ACFE Bulgaria. Дългогодишен служител в дирекция „Вътрешен одит“ с над 7 г. опит в разследването, анализа и превенцията на измамите.
Светлин Лазаров – началник сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР
Александър Кирков – ръководител на Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност към Университет по библиотекознание и информационни технологии

ПРЕДСТАВЕНИ ТЕМИ:
Онлайн мониторинг, Модели на измами, Риск мениджмънт, Превенция на пране на пари, GDPR защита на данни, Анатомия на кибер атаките, Превенция на хакерски атаки, Защита на уеб приложения, Защита на инфраструктурно ниво, Защита от заплахи в реално време, Изкуствен интелект.

Конференцията премина в две части. В първата част гост-лекторите имаха възможност да представят своите доклади, а във втората бе проведена дискусия, по време на която лекторите отговаряха на предварително задените към тях въпроси, както и на въпроси от присъстващите.

Конференцията получи положителна обратна връзка от участниците.

Членовете на АСЕРИ България получиха сертификати за професионална квалификация (4 CPE точки).

0_DSC42161 2 3 4

Проведена конференция „Колко сигурен е вашият дигитален портфейл?“