От 07.2016 г.

Председател – Владимир Икономов, CFE

Заместник-председател – Явор Башев, CFE

Секретар – Гергана Станчева

Касиер – Надя Иванова-Спасова, CFE

Директор по обучението – Теодор Новаков, CFE

 

За периода от 2013 г. до 2016 г. 

Председател – Йорданка Димитрова, CFE

Заместник-председател – Невена Балахурова, CFE 

Секретар – Галина Илиева, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Красимир Логофетов, CFE

 

За периода от 2011 г. до 2013 г.

Председател – Невена Балахурова, CFE

Заместник председател – Красимир Логофетов, CFE

Секретар – Серафим Софрониев, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Елена Балабина, CFE