Председател: д-р Явор Башев, CFE, CIA, CISA

iavor_pic

В момента работя в отдел Измами и разследвания в Paysafe Group. Преди това съм работил като мениджър вътрешен одит в компанията. Работил съм като консултант в отдел Измами, разследване и разрешаване на спорове в Ърнст и Янг България. Имам опит и в одитни и неодитни ангажименти на финансови (банки, застрахователи и др.) и нефинансови институции. Работил съм и по проекти на европейски институции.  Една от целите ми е да продължавам да се развивам в сферата на превенцията на измами и корупция в България. Сертифициран член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) както и на Асоциацията за одит и контрол на информационни системи (ISACA).

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2014 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iavorbachev/


Заместник-председател: Йорданка Димитрова, CFE

Linkedin


Секретар: доц. д-р Пепа Стойкова

Linkedin


Касиер: Мирослав Трендафилов, CPA,CIA

Мирослав Тендафилов, на 34 години и асоцииран член на АСЕРИ България от 2015 година.
Притежава следните професионални квалификации: д.е.с., регистриран одитор, сертифициран вътрешен одитор към ИВОБ, диплома по МСФО от ACCA, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.
Има магистърска степен специалност „счетоводство и одитинг“ от Нов български университет и бакалавърска степен специалност „стопанско управление“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 11 години трудов стаж в областта на одита и счетоводството на преприятия и проекти, част от който в компания от голямата четворка.
Професионални интереси – оценка и управление на риска от измами в предприятията.

В момента упражнява професията одитор като съдружник в Одит Финанс Консулт Трендафилови ООД.

Linkedin


Директор по обучението: д-р Ина Лечева

Linkedin


За периода от 2018 г. до  2021 г. 

Председател – Владимир Икономов, CFE (до 04.2020 г.)

Заместник-председател – Явор Башев, CFE 

Секретар – Гергана Станчева

Касиер –  Мирослав Трендафилов

Директор по обучението – Димитър Тошев, CFE (до 4.2020)


За периода от 2016 г. до 2018 г. 

Председател – Владимир Икономов, CFE

Заместник-председател – Явор Башев, CFE 

Секретар – Гергана Станчева

Касиер – Надя Иванова-Спасова, CFE

Директор по обучението – Теодор Новаков, CFE

 

За периода от 2013 г. до 2016 г. 

Председател – Йорданка Димитрова, CFE

Заместник-председател – Невена Балахурова, CFE 

Секретар – Галина Илиева, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Красимир Логофетов, CFE

 

За периода от 2011 г. до 2013 г.

Председател – Невена Балахурова, CFE

Заместник председател – Красимир Логофетов, CFE

Секретар – Серафим Софрониев, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Елена Балабина, CFE