На 17 май 2019г. в Белград, Сърбия се проведе среща на представителствата на Асоциациацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) – клонове България, Сърбия и Гърция. Срещата се осъществи по покана и организация от страна на ACFE Сърбия, във връзка с пилотно специализирано обучение на новооткрития клон. По време на събитието „Fraud Risk Management“бяха разгледани темите „Principles of Fraud Risk Management“и „Building of Anti-Fraud Program“, а Владимир Икономов – председател на АСЕРИ България и Димитър Тошев – директор по обученията на АСЕРИ България имаха възможност да бъдат специални гости на него. Обучението се проведе на високо ниво, а разглежданите теми бяха поднесени по актуален начин на аудиторията.
В рамките на същия ден се проведе и тристранна среща между представителите на балкански клонове. Обсъдени бяха добри практики в борбата с измамите, както и съвместни бъдещи инициативи между трите клона.

На 18 май, представителите на АСЕРИ България имаха възможност да посетят и започващия курс по сертифициране на експерти в областта на разкриването на измами, който се проведе в сръбската столица. Лектори на курса бяха Евангелиа Димитрулия и Хараламбос Хидис, които са лицензирани и висококвалифицирани CFE обучители.

АСЕРИ България иска да благодари на домакините от Сърбия, в лицето на Мария Радованович, Мая Матич, Йелена Слович и Дарко Сехович за топлото посрещане и добрата организация на проведените срещи и събития.

      

Проведена среща на ACFE клонове България, Сърбия и Гърция