11.11.2012 г.-17.11.2012 г.

Международна седмица на осведоменост за измамите

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ)гр. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ се присъедини към редиците на поддръжниците на Движението за Осведоменост от 11 до 17 ноември.

Седмицата на осведоменост за измамите хвърля светлина върху престъпленията на „белите яки“.

(АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) обявява, че ще вземе участие в Международната седмица на осведоменост за измамите, 11-17 ноември, 2012 г. като официален поддръжник за насърчаване осведомеността и образованието за борба с измамите. Организации от цял свят губят около 5 на сто от годишните си приходи, което се дължи на измами, според проучване, проведено от Асоциацията насертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE).

Като официален поддръжник на движението (известно също като „Седмица на Измамите“), (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) се присъедини към стотици организации, които си сътрудничат с ACFE, най-голямата в света организация за борба с измамите и основен доставчик на обучение и образование за борба с измамите, в ангажимент активно да се бори с измамите и да помогне за запазване на бизнесa и инвестициите от този нарастващ проблем.

През Седмицата на измамите официалните поддръжници ще се включат в различни дейности, включително: домакин на обучение за осведоменост за измамите за служители и/или на обществеността; провеждане на проучвания сред служителите, за да се оцени нивото на осведоменост за измамите в рамките на тяхната организация; публикуване на статии на интернет страниците на дружествата и в бюлетина и екипна работа с местните медии, за да се подчертае проблема с измамите.

Президентът на ACFE и главен изпълнителен директор Джеймс Д.Ратли, CFE, заяви, че подкрепата на организации по целия свят помага Седмицата на измамите да стане ефективен инструмент в повишаването на осведомеността за борба с измамите.

Докато предотвратяването и разкриването на измами е целогодишно начинание, Международната седмица на осведомеността за измамите предоставя чудесна възможност да се насочи вниманието къмтози сериозен проблем и да се подчертае значението на образованието и обучение за борба с измамите„, каза Ратли. „Бизнесът и организациите, които са ангажирани в тази кампания, показват разбирането, че увеличаването на осведомеността е от ключово значение в борбата срещу световната заплаха от измами.

„Вече пета година, откакто Седмицата на измамите отново стана международно движение, ние искаме да кажем Благодаря Ви“ на всички поддръжници на Седмицата на осведоменост за измамите, които я правят реалност„, каза Ратли.

В издадения от ACFE през 2012 Доклад към Нациите за Професионалните измами и злоупотреби, организацията установи, че:

  • Схемите за измами са изключително скъпи. Средната загуба, причинена от професионалните случаи на измама в проучването на ACFE е $ 140 000. Повече от една пета от измамите включват загуби от поне $ 1 млн.
  • Схемите могат да продължат в продължение на месеци или дори години, преди те да бъдат открити. Измамите в това проучване са продължили средно 18 месеца, преди да бъдат разкрити.
  • Професионалната измама е глобален проблем. Въпреки, че някои констатации леко се различават за различните региони, по-голямата част от тенденциите в схемите за измами, характеристиките на извършителя и контролите за борба с измамите са сходни, независимо от това, къде възниква измамата.
  • Малките предприятия са особено уязвими към професионална измама. На тези организации обикновено им липсват контроли за борба с измамите в сравнение с по-големите им колеги, което ги прави особено уязвими към измама.
  • Вътрешните сигнали са от ключово значение за разкриване на измами. Професионалните измами са много по-вероятно да бъдат открити по сигнал, отколкото с каквито и да било други средства. Това откритие засилва необходимостта от повишаване на осведомеността за насърчаване на информирана работна сила.

За повече информация относно повишаване на информираността и намаляване на риска от измами по време на Международната седмица на осведоменост за измамите, посетете www.FraudWeek.com.

Докладът към Нациите от 2012 година е на разположение за изтегляне онлайн на уеб сайта на ACFE:www.ACFE.com/RTTN Докладът е в PDF формат.

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) е най-голямата в света организация за борба с измамите и основен доставчик на обучение и образование за борба с измамите. Заедно с близо 65 000 членове в над 150 страни, ACFE намалява случаите на измами и предоставя обучение и ресурси за по-ефективна борба с измамите.

За повече информация за ACFE, посетете www.ACFE.com

Международна седмица на осведоменост за измамите