АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ БЪЛГАРИЯ

ПОДКРЕПЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА КЪМ ИЗМАМИТЕ

 

Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013

 

 

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ участва в Международната седмица на осведоменост за измамите    39 ноември, 2013г. като поддръжник за насърчаване информираността и образованието за борба с измамите. Организациите от цял свят губят около 5 на сто от годишните си приходи в резултат на измами, съгласно проучване, проведено от световната Асоциация на сертифицираните експерти за борба с измамите (ACFE).

 

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ се присъединява към стотиците организации, които си сътрудничат с ACFE, най-голямата в света организация за борба с измамите. Основна цел тази седмица е да се повиши съзнанието за нуждата от проактивна борба с измамите и да подпомогне за опазване на бизнесa и инвестициите от този нарастващ проблем.

 

Президентът на ACFE Джеймс Д. Ратли със свое изказване сподели, че подкрепата на Седмицата за борба с измамите от организациите по света е ефективен инструмент за увеличаване на чувствителността към измамите.

 

Тази година е шестото по ред честване, от както Седмицата за борба с измамите се превърна в световно движение. Ние искаме да изкажем благодарност на всички поддръжници, които помагат в борбата със световната заплаха от измами.

 

The Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, e създадена през 1988г. като най-голямата световна организация против измамите, предоставяща първокласно обучение и образование. Заедно със своите 65000 членове, ACFE намалява бизнес измамите в световен мащаб и спомага за по добро приемане на обективността и интегритета от обществото и професията. За повече информация посетете www.acfe.com. 

 

Асоциацията на сертифицираните експерти за разкриване на измами – България /АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ/ е създадена като клон на ACFE и осъществява дейност, изразяваща се в превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената системи за лично облагодетелстване.За повече информация посетете сайта:www.acfe.bg.

 

За повече информация посетете специалния сайт на седмицата за борба с измамитеwww.FraudWeek.com.

 

Докладът до нациите за 2012г. е на разположение на сайта на ACFE в PDF формат www.acfe.com/RTTN.

 

05.11.2013г, София

Управителен съвет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013