Свикване на общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 27 Септември 2021г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл.

Конференция DIGI PAY 2021 – 1 октомври 2021

АСЕРИ-България Ви кани да се включите в DIGI PAY 2021 на 1 октомври АСЕРИ-България има честта да Ви покани да се включите на 4-тата конференция за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2021 на 1 октомври в Интер Експо Център.

Проведено обучение на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ, докладване.

В периода 28-29 Юни 2021 беше проведено обучение пред Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, (Министерство на околната среда и водите) на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ,

Меморандум за сътрудничество с ВУЗФ

На 07.02.2019 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и Висше Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ). Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности при осъществяване на проекти във връзка

АCFE Конференция в Европа 27-29 Март 2019г.

През месец март 2019 г. централното управление на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) организира три дневна конференция в Швейцария  под наименованието ACFE Fraud Conference Europe. На нея множество експерти в сферата на борбата с измамите ще