Измами със средства от бюджета на Европейския съюз. „Non bis in idem“.

На 05.11.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема Измами със средства от бюджета на Европейския съюз. „Non bis in idem“. Лектор ще бъде Андон Ташуков, Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на

Проведено обучение на тема „Изграждане на ефективен етичен кодекс и гореща линия“

На 11.12.2018 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе вечерно обучение на тема „Изграждане на ефективен етичен кодекс и гореща линия“ с лектор г-н Красимир Логофетов, CFE, CIA, сертифициран член на АСЕРИ-България и директор дирекция „Вътрешен одит” в „Българска

Специализирано обучение на служители на Пейсейф България

На 30 октомври 2018 г. АСЕРИ България проведе специализирано обучение „Засичане и превенция на измами“ на служители на Пейсейф България. Над 35 специалисти от отделите “Вътрешни измами“, „Превенция на измами“, „Превенция на пране на пари“ и „Разследвания на онлайн измами“ се включиха