АСОЦИАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

АСЕРИ БЪЛГАРИЯ

ACFE Bulgaria

ЕИК: 175259530

Адрес за кореспонденция: гр.София, кв. „Борово“, ПК 1680, ул. „Подуево“ №10, вх.В, офис 3


е-mail:  info@acfe.bg 


Титуляр: СДРУЖЕНИЕ АСЕРИ БЪЛГАРИЯ

Банкова сметка IBAN: BG48FINV91501017287926
Банка: ПИБ АД
BIC: FINVBGSF
Валута: BGN