На 18 май 2011 г. (сряда)от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Феномени на корупцията“.

 Лектор: Доц. д-р Захари Захариев от СУ „Св. Климент Охридски“.

Семинара се проведе в сградата на Сметната палата, ул. Екзарх Йосиф № 37, залата на ІІ-ри етаж.

Феномени на корупцията