На  03 ноември 2016 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности”  с лектор Николай Соларов,  прокурор във ВКП на Р. България.

Обучението се проведе в гр. София, хотел „Рила“. .

Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности