Финансово-счетоводният факултет на УНСС съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), Юридическия факултет на УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организират

Първа международна научно-практическа конференция на тема

„Дигитални измами и киберсигурност“

Повече информация за събитието можете да получите на адрес: http://acfe.bg/events/cyber-fraud-conference-2017/

Програмата на събитието

Събитието се организира с идеална цел. Участието е безплатно за заинтересованите. Необходима е регистрация на страницата на събитието (по-горе).

Събитието е осъществява в партньорство с Fibank.

Конференция „Дигитални измами и киберсигурност“