На 06.02.2018 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе обучение на тема „Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти“ с лектор д-р Диана Боянова (OS Bulgaria).

На обучението беше представена концепцията и същността на новоразработения личностен тест DARK FOUR и приложението му в частните компании и публичния сектор.

Моделът, върху който DARK FOUR е базиран, обхваща четири личностни черти, които най-често се свързват с контрапродуктивното поведение:

  • манипулативност;
  • нарцисизъм;
  • импулсивност;
  • меркантилност.

В края на обучението д-р Боянова отговори на въпроси на членовете на АСЕРИ-България – пригодност за прилагане на тества на различни йерархични нива, опити за манипулиране на резултатите, начини за анализ на докладите от проведени тестове, сравнение на теста с други личностни и клинични тестове и др.

Присъствалите членове на АСЕРИ-България получиха сертификати за професионална квалификация (2 CPE).

Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти