На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в Алфа Банк – клон България, гр. София.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, 10 етаж в сградата на Сметната палата.

Електронните измами и България – съвременни тенденции