Извънредно Общо събрание на 25.02.2016 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 28, ал. 2,

Скритата цена на измамите

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Скритата цена на измамата“. Лектор: Красимир Логофетов, директор на дирекция Вътрешен одит ВИВАКОМ, гр. София Обучението се проведе в гр. София, в сградата на ВМРО ул. Пиротска №

Разследване на международни модели за финансови измами

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Разследване на международни модели за финансови измами – инвестиционни и хазартни схеми, финансови пирамиди”. Лектор: Слава Стефанова – експерт в ДАНС, гр. София Обучението се проведе в гр.

Общо събрание на 17.12.2015 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за

Електронните измами и България – съвременни тенденции

На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист “Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма” в Алфа Банк – клон България,

Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация

На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация за  предотвратяване на злоупотреби”.  Лектор: Владимир Икономов, CFE, ръководител на отдел „Превенция и контрол“ към специализирана служба „Вътрешен

Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС

На 20.11.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Измами при усвояване на структурните фондове от Европейския съюз”. Лектор: д-р Ина Лечева- финансов контрольор, Национален осигурителен институт, гр. София /НОИ/, асоцииран член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ. Обучението се проведе

Общо събрание на 11.12.2014 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона