Извънредно Общо събрание на 25.02.2016 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 28, ал. 2,

Общо събрание на 17.12.2015 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за

Общо събрание на 11.12.2014 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона

Избор на нов Управителен съвет

ИЗБОР НА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ С решение на Общото събрание от 14.05.2013 г. и на заседание на Управителния съвет от 13.06.2013 г. на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами –България е избран новия състав на членовете на Управителния

Общо събрание на 14.05.2013 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона

Общо събрание на 27.09.2012 г.

  ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ             УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона