ACFE Bulgaria организира провеждане обучителни мероприятия с насоченост идентифицифане, проучване и разследване, анализ и превенция на измами с различна тематична насоченост.

2020

Date/Time Event
24/03/2020
09:00 - 16:30
Конференция DIGI PAY 2020
Capital Fort – зала New York, Sofia Sofia City

2019

Date/Time Event
10/12/2019
18:00 - 19:30
Етика и съответствие - двете страни на една монета?
Обучителен център, София София
05/11/2019
18:00 - 19:30
Измами със средства от бюджета на Европейския съюз
Обучителен център, София София
25/10/2019 - 28/10/2019
08:30 - 17:30
CFE Prep Course Sofia
12/09/2019
18:00 - 19:45
Data Leakage/Loss Preventive Measures
06/03/2019
09:00 - 16:00
Конференция SECURITY of DIGITAL PAYMENTS (DIGI PAY)
Интер Експо Център, София

2018

Date/Time Event
19/10/2018
08:30 - 13:00
Конференция: Колко сигурен е вашият дигитален портфейл?
Capital Fort – зала New York, Sofia Sofia City
08/05/2018
14:30 - 18:45
Защита на личните данни според изискванията на GDPR. Правни аспекти и техническа реализация
БТПП, София
06/02/2018
18:30 - 20:30
Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти.
Damyan Gruev, Sofia
31/01/2018
19:00 - 22:00
Социално събитие / обмяна на опит

2017

Date/Time Event
15/11/2017
18:30 - 20:10
Етика и лични ценности в бизнес организациите
Training Center, Sofia
26/07/2017
18:30 - 20:10
Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция
Учебен Център Дамян Груев, София
17/05/2017
08:30 - 17:30
Конференция "Дигитални измами и киберсигурност"
УНСС, Аула „Максима“, София
07/03/2017
18:30 - 20:00
Провеждане на специализирани интервюта. Събиране на информация и постигане на признания

2016

Date/Time Event
21/12/2016
18:30 - 20:00
Управление на кредитни измами
Hotel Rila, Sofia
03/11/2016
18:30 - 21:00
Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности
Hotel Rila, Sofia

2015

Date/Time Event
16/12/2015
18:30 - 20:30
Скритата цена на измамите
Pirotska, Sofia
10/12/2015
18:30 - 20:30
Разследване на международни модели за финансови измами
Pirotska, Sofia
23/06/2015
18:30 - 20:30
Електронните измами и България – съвременни тенденции
Bulgarian National Audit Office, Sofia

2014

Date/Time Event
11/12/2014
18:00 - 20:00
Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация
Bulgarian Academy of Science, Sofia
20/11/2014
18:00 - 20:00
Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС
Bulgarian National Audit Office, Sofia
19/11/2014
09:30 - 12:00
The situation of Fraud in Bulgaria
Hotel Novotel Sofia, Sofia
08/04/2014
18:00 - 20:00
Разследване на измами в рамките на организацията
Bulgarian National Audit Office, Sofia

2013

Date/Time Event
09/12/2013
18:00 - 20:00
Етична линия
Bulgarian National Audit Office, Sofia

2012

Date/Time Event
19/11/2012
18:00 - 20:00
Ефективни методи за борба с Корпоративните измами
Bulgarian National Audit Office, Sofia
27/09/2012
19:00 - 20:00
Обмяна на опит, Европейска конференция за борба с измамите
Bulgarian National Audit Office, Sofia
24/01/2012
18:00 - 19:40
Обмяна на опит, Андрю Шмид, ACFE Colorado, USA
Bulgarian National Audit Office, Sofia

2011

Date/Time Event
23/11/2011
18:00 - 20:00
Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция
Bulgarian National Audit Office, Sofia
18/05/2011
18:00 - 20:00
Феномени на корупцията
Bulgarian National Audit Office, Sofia

2010

Date/Time Event
30/11/2010
18:00 - 20:00
Превенция и противодействие на корупцията
Bulgarian National Audit Office, Sofia

Powered by Events Manager