ACFE Bulgaria организира провеждане обучителни мероприятия с насоченост идентифицифане, проучване и разследване, анализ и превенция на измами с различна тематична насоченост.

Дата и час Събитие
19.10.2018
08:30 - 13:00
Конференция: Колко сигурен е вашият дигитален портфейл?
Capital Fort – зала New York, Sofia Sofia City
08.05.2018
14:30 - 18:45
Защита на личните данни според изискванията на GDPR. Правни аспекти и техническа реализация
БТПП, София
21.02.2018
19:00 - 22:00
Oбщо събрание - отчетно
БАН, София
06.02.2018
18:30 - 20:30
Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти.
Damyan Gruev, Sofia
31.01.2018
19:00 - 22:00
Социално събитие / обмяна на опит
15.11.2017
18:30 - 20:10
Етика и лични ценности в бизнес организациите
Training Center, Sofia
26.07.2017
18:30 - 20:10
Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция
Учебен Център Дамян Груев, София
17.05.2017
08:30 - 17:30
Конференция "Дигитални измами и киберсигурност"
УНСС, Аула „Максима“, София
07.03.2017
18:30 - 20:00
Провеждане на специализирани интервюта. Събиране на информация и постигане на признания
21.12.2016
18:30 - 20:00
Управление на кредитни измами
Hotel Rila, Sofia
03.11.2016
18:30 - 21:00
Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности
Hotel Rila, Sofia
16.12.2015
18:30 - 20:30
Скритата цена на измамите
Pirotska, Sofia
10.12.2015
18:30 - 20:30
Разследване на международни модели за финансови измами
Pirotska, Sofia
23.06.2015
18:30 - 20:30
Електронните измами и България – съвременни тенденции
Bulgarian National Audit Office, Sofia
11.12.2014
18:00 - 20:00
Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация
Bulgarian Academy of Science, Sofia
20.11.2014
18:00 - 20:00
Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС
Bulgarian National Audit Office, Sofia
19.11.2014
09:30 - 12:00
The situation of Fraud in Bulgaria
Hotel Novotel Sofia, Sofia
08.04.2014
18:00 - 20:00
Разследване на измами в рамките на организацията
Bulgarian National Audit Office, Sofia
09.12.2013
18:00 - 20:00
Етична линия
Bulgarian National Audit Office, Sofia
19.11.2012
18:00 - 20:00
Ефективни методи за борба с Корпоративните измами
Bulgarian National Audit Office, Sofia
27.09.2012
19:00 - 20:00
Обмяна на опит, Европейска конференция за борба с измамите
Bulgarian National Audit Office, Sofia
24.01.2012
18:00 - 19:40
Обмяна на опит, Андрю Шмид, ACFE Colorado, USA
Bulgarian National Audit Office, Sofia
23.11.2011
18:00 - 20:00
Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция
Bulgarian National Audit Office, Sofia
18.05.2011
18:00 - 20:00
Феномени на корупцията
Bulgarian National Audit Office, Sofia
30.11.2010
18:00 - 20:00
Превенция и противодействие на корупцията
Bulgarian National Audit Office, Sofia