Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 05/11/2019
18:00 - 19:30

Location
Обучителен център

Categories


На 05.11.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема Измами със средства от бюджета на Европейския съюз. „Non bis in idem“.

Лектор ще бъде Андон Ташуков, Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи.

Програмата на обучението включва следните теми:
1. Нормативна уредба на понятията „нередност“ и „измама“ с европейски средства. Директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз по наказателноправен път.
2. Аспекти на правната уредба за борба с измами в българското право.
3. Компетентни органи за борба с нередностите и измамите. АФКОС, ОЛАФ и Европейска прокуратура.
4. Приложение на принципа Non bis in idem в административното и наказателното право. Ограничаване на действието на принципа при защита на финансовите интереси на ЕС.
5. Практически ръководства на Европейската комисия за борба с измамите и оценка на риска от измами.

Дата: 5 ноември 2019 г., 18:00 – 19:30 ч. (регистрация 17:45 – 18:00 ч.)
Адрес: Обучителен център – гр. София, ул. „Дамян Груев“ 10-12, етаж 1
CPE точки: 2 бр.
Такса за участие:
– безплатно за членове на АСЕРИ България
– 40 лева за външни участници

Регистрация:
Регистрация за участие може да стане с изпращане на имейл до info@acfe.bg. Таксата за участие следва да се заплати по банков път до деня, предхождащ събитието, както следва:

Получател: СДРУЖЕНИЕ АСЕРИ БЪЛГАРИЯ
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG48FINV91501017287926
Основание: ОБУЧЕНИЕ 05.11.2019

Представяне на лектора:
Андон Ташуков е юрист, с близо 10 години опит в областта на правото на ЕС и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, като повече от пет години работи в националната координационна служба за борба с измамите (АФКОС). Член е на работните групи в областта на борбата с измамите в Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Водещ експерт в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Автор на статии и наръчници на национално и европейско ниво в сферата на правото на ЕС и борбата с измамите. Преподавател в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Холандия; Академия по ЕСИФ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.
Андон Ташуков е магистър по право, магистър по право на Европейския съюз и докторант в областта на конституционното право и правото на ЕС в Българската академия на науките (БАН). Завършил е Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и UNIVERSITÉ DE LORRAINE, France. Има специализации по Европейско бизнес право в Университета в Лунд, Швеция и по Договорно право в Университет Харвард, САЩ. Владее шест езика: български, английски, испански, португалски, френски и латински.

Измами със средства от бюджета на Европейския съюз