На 21.11.2018 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе вечерно обучение на тема „Засичане и превенция на измами в дигиталните портфейли“ с лектор г-н Светослав Алексиев, сертифициран член на АСЕРИ-България и директор „Риск операции“ в Пейсейф България.

Представена бе основната концепция на дигиталните портфейли.

Идентифицирани бяха най-често срещаните измами в дигиталните портфейли – използването на фалшиви самоличности, измамите с кредитни карти и банкови сметки, използването на дигиталните портфейли в процеса на пране на пари. Представените бяха начини за превенцията на измамите в дигиталните портфейли.

Присъствалите членове на АСЕРИ-България получиха сертификати за професионална квалификация (2 CPE).

Проведено обучение на тема „Засичане и превенция на измами в дигиталните портфейли“