На 23 ноември 2011 г. (сряда)от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция, проведена от ACFE-САЩ на 17-19 април 2011 г. в Брюксел, Белгия“

Лектори: Йорданка Димитрова и Галина Григорова – главни одитори от Сметната палата

Обмяна на опит, Европейска конференция, 17-19 април 2011