LawTechEuropeCongress – Praha 2012

На 12 ноември 2012 г. ще се проведе годишна конференция /конгрес в Прага /Чехия/ Темата на конференцията LawTech Европа конгрес е във връзка с въпроси, отнасящи се до цялата база електронни доказателства и други законни правни /юридически/ технологии (електронно съхраняваната информация), съдебната медицина и всички аспекти, свързани с идентифициране, събиране, съхраняване (изображения), обработка и преглед на електронни доказателства, наказателни разследвания за подкуп и корупция.

В конференцията ще участват представители от европейски министерства на правосъдието, международни адвокатски кантори в Европа, доставчици на интернет услуги, международни прокурори, членове на Съвета на Европа, други кантори и специалисти по технологии, интелектуална собственост, изпълнителни директори, мениджъри на технологии и други участници.

Събитието е насочено към мениджъри по сигурността на информацията, служители, съдебни специалисти, адвокати, полиция и прокурори.

Сайтове за информация:

http://www.lawtecheuropecongress.com

http://www.prweb.com/releases/2012/4/prweb9414738.htm

http://www.prweb.com/releases/2012/5/prweb9534021.htm

Поканени са всички ACFE членове безплатно /без таксата за участие/ като VIP делегати.

http://www.lawtecheuropecongress.com/data/261-11-ltec_delegate_brochure.pdf

Моля, за регистрацията се обадете на Невена Балахурова – председател на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за подробна информация: тел. 0887780808 или на е-mail:  acfe_bulgaria@abv.bg

Джеф Томпсън
Ръководител на проекта
LawTech Европа конгрес
130 00 Praha 3, Žižkov
E: jeff@e-discovery-europe.com
W: www.e-откритие-europe.com
T: +420 257312861
Събитие: www.lawtecheuropecongress.com

LawTechEuropeCongress – Praha 2012