На 19.10.2016 г. се проведе среща на членовете на българския клон на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE Bulgaria).

По време на срещата бяха обхванати две основни направления, касаещи дейността на ACFE Bulgaria – концепция за дейността на Асоциацията през мандатния период 2016-2018 г., както и визия за развитието на обучителния процес.

Представи се презентация на тема кибер измами, подготвена на база на доклад от Съвета на Европейския съюз на същата тема. Бяха представени и обсъдени възможностите на ACFE Bulgaria за съдействие и активно участие в процесите, свързани с превенция и разкриване на подобни измами.

На разположение са материалите от събитието на споделените връзки по-долу:

1. Концепция за дейността и развитието на ACFE Bulgaria

2. Визия за развитие на обучителния процес

3. Кибер измами. Текущо състояние, тенденции, възможности

Проведена среща на членовете на ACFE Bulgaria