На 06.03.2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе работна среща между представители на Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами-България (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ), на която се разгледаха въпроси свързани със съвместно сътрудничество, за провеждане на съвместна дейност при осъществяване на проекти във връзка с разкриване и предотвратяване на измами, организиране и осъществяване на съвместни обучения, мероприятия за обмяна на опит и добри практики от взаимен интерес.

acfebg_bcci

На срещата се подписа Меморандум за сътрудничество и се планира провеждането на първото съвместно мероприятие – семинар с практическа насоченост на тема „Управление и сигурност на данните. Регулативни изисквания и технически методи за въвеждане.“ Участието на членовете на БТПП и АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ ще е безплатно, за външни участници се предвижда регистрационна такса. Семинарът ще се проведе на 08.05.2018 г. от 10:00 на ул. „Искър“ № 9. Информация за предварителни записвания и програмата на семинара ще се предостави допълнително на интернет страницата на БТПП (http://www.bcci.bg), както и на интернет страницата на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ (https://acfe.bg)

Меморандум за сътрудничество между БТПП и АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ