ИЗБОР НА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

С решение на Общото събрание от 14.05.2013 г. и на заседание на Управителния съвет от 13.06.2013 г. на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами –България е избран новия състав на членовете на Управителния съвет:

– за председател на Управителния съвет на сдружението – Йорданка Димитрова;

– за заместник-председател на УС Невена Балахурова;

– за секретар на УС Галина Илиева;

– за касиер – Росица Димитрова-Симеонова;

– за директор по обучението – Красимир Николов Логофетов.

Избор на нов Управителен съвет