С решение на Общото събрание от 05.04.2016 г. и на заседание на Управителния съвет от 04.05.2016 г. на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами –България е избран нов състав на членовете на Управителния съвет:

  • Председател – Владимир Икономов, CFE
  • Заместник-председател – Явор Башев, CFE
  • Секретар – Гергана Станчева
  • Касиер – Надя Иванова-Спасова, CFE
  • Директор по обучението – Теодор Новаков, CFE
Избор на нов Управителен съвет