На 04 Април 2024 г. се проведе онлайн обучение на тема „Иновации в противодействието на застрахователните измами“.
Лектор на обучението беше доц.     д-р Дияна Банкова.

Oбучение на тема „Иновации в противодействието на застрахователните измами“