На 26 юли 2017 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе специализирано обучение на тема „Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция“. По време на обучението бяха обхванати основните аспекти на явлението „телефонна измама“, както и бяха представени основни наблюдения и заключения както от държавните институции, така и анализи на частния сектор.

Обучението протече под формата на дискусия, предвид дълбочината на представените данни и анализи. Представени бяха основните административни, както и технически подходи за управление и превенция на подобен тип измами.

Обучението приключи с практическо представяне на разработен и имплемениран модел за превенция срещу телефонни измами – от общата архитектура на приложението, до техническите детайли (PL/SQL Stored Procedures), въз основа на които е разработен моделът.

Присъствалите членове на АСЕРИ-България получиха сертификати за професионална квалификация (2 CPE).

Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция