На 21.12.2016 г. в хотел „Рила“ в гр. София се проведе обучение на тема „Управление на кредитни измами“ с лектор г-н Радомир Дуков.

Представена бе основната концепция на термина „кредитна измама“.

Разгледани бяха признаците за кредитни измами на различни нива на кредитирането в банковия сектор – потребителско кредитиране, кредитиране на микробизнес, кредитиране на малък и среден бизнес, корпоративно кредитиране.

Идентифицирани бяха най-често срещаните индикатори за кредитни измами.

Проведено обучение на тема „Управление на кредитни измами“