През месец март 2019 г. централното управление на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) организира три дневна конференция в Швейцария  под наименованието ACFE Fraud Conference Europe.

На нея множество експерти в сферата на борбата с измамите ще споделят своя опит и презентират различни теми от интерес за професията.

За повече информация и регистрация моля посетете:

https://www.fraudconference.com/euro2019.aspx

В случай че имате нужда от съдействие в процеса по регистрация за събитието, моля свържете се с представител на АСЕРИ България на адрес info@acfe.bg

АCFE Конференция в Европа 27-29 Март 2019г.