На 16-ти Февруари се проведе вечерно обучение на тема „Измами във Финансовите отчети: техники за манипулация“.

Обучение на тема „Измами във Финансовите отчети: техники за манипулация“