На 5-ти Април 2022 се проведе обучение на тема „Разпознаване на лъжа и неетично поведение по начина на говорене“.

Обучение на тема „Разпознаване на лъжа и неетично поведение по начина на говорене“