На 12 Април 2023 ще се проведе обучение на тема „Ролята на Европейската прокуратура в разследването на трансгранични измами“. Лектор обучението ще бъде г-н Димо Гроздев, старши анализатор в отдел „Измами при разходване на средства и корупция“ на Европейската прокуратура.

Обучение на тема „Ролята на Европейската прокуратура в разследването на трансгранични измами“