На 31.01.2018 г. в гр. София се проведе социално събитие на членовете на АСЕРИ-България.
Обсъдени бяха значими професионални теми (директива за лични данни, корупционни практики, измами чрез недостатъчна информация и заблуда, измами с интернет банкиране), както и бяха споделени мнения по значими социални и обществено значими теми.

Проведена среща на членовете на АСЕРИ-България