На 12.09.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България се проведе обучение с тематична насоченост „Изтичане на информация“ с лектор г-н Владимир Икономов, CFE сертифициран член и Председател на УС на АСЕРИ България.

Представена беше общата рамка за защитата на информацията от загуба и/или изтичане от рамките на организацията с основен фокус върху възможностите за злоупотреби, както и решенията за опазване на информацията по надежден начин.

Разгледани бяха основните логически разделения на типовете данни от гледна точка на тяхната защита – Data in Use (DaR), Data in Motion (DiM), Data in Use (DiU). Представени бяха примери и добри практики в управлението и организацията на контролните механизми в посока защита на данните на три нива: техническаи, административни и организационни мерки.

В края на обучението беше проведено практическо демо на някои от най-често срещаните методи за злоупотреба в посока изтичане на информация.

Присъствалите членове на АСЕРИ България, както и външните участници получиха сертификати за професионална квалификация (2 CPE).

Проведено обучение на тема изтичане на информация