На 4 Ноември 2020 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ. Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности, осъществяване на мероприятия за обмен на опит и добри практики. Документът предвижда участие в съвместни групи, форуми и други форми на публични изяви.

Mеморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС