От 07.2016 г.

Председател: Владимир Икономов, CFE

vladimir_pic

Работи като Ръководител проекти в дирекция „Стратегическо планиране и развитие“ в „Първа инвестиционна банка“ АД (Fibank).

Дългогодишен служител на организацията в дирекция „Вътрешен одит“ – преминал през различни функционални и йерархични нива.

Разполага с над 5 г. опит с разследване, анализ и превенция на вътрешни измами в банковата институция.

Участвал в екип и директно ръководил разработките на специализирани софтуерни приложения за прихващане и анализ на неправомерни действия – както от външни лица (клиенти, контрагенти), така и вътрешни (служители).

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2013 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ikonomov/


Заместник-председател: Явор Башев, CFE

iavor_pic

Работя като консултант в отдел „Имами, разследване и разрешаване на спорове“ в Ърнст и Янг България. Имам опит и в одитни и неодитни ангажименти на финансови (банки, застрахователи и др.) и нефинансови институции. Работил съм и по проекти на европейски институции. Сертифициран член съм и на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Целта ми е да продължавам да сферата на превенцията на измами в България.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2014 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iavorbachev/


Секретар: Гергана Станчева

geri_pic

Работи като старши одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“ в Сметната палата на Република България. Започва работа като лектор-консултант. Работи като финансов ревизор и главен финансов ревизор в Държавен финансов контрол. От 1994 г. до 2008 г. последователно работи като главен данъчен експерт различни отдели и подразделения на Националната агенция за приходите.

Има дългогодишен професионален опит в сферата на финансовия контрол, административния контрол и външния одит.

Участва и е лектор в квалификационни курсове и семинари на специализирана и обща тематика в областта на превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2009 г.


Касиер: Надя Иванова-Спасова, CFE

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2009 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nadia-ivanova-spasova-a3a5338/


Директор по обучението: Теодор Новаков, CFE

Здравейте, казвам се Теодор Новаков, на 30г. Сертифициран член съм на АСЕРИ от 2013г.и член на американската асоциация ACFE от 2012г. От 2016г.заемам
длъжността директор по обученията с 2 годишен мандат на управление.

Работя като „Вътрешен одитор“ в Първа инвестиционна банка от 2010г. като работата ми представлява участие в широкообхватни одити на дирекции и клонове на
Банката съгласно годишния одит план. Оттогава се занимавам и със случаи на вътрешни и външни измами.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2013 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/teodor-novakov-cfe-00ba9952/

 


 

За периода от 2013 г. до 2016 г. 

Председател – Йорданка Димитрова, CFE

Заместник-председател – Невена Балахурова, CFE 

Секретар – Галина Илиева, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Красимир Логофетов, CFE

 

За периода от 2011 г. до 2013 г.

Председател – Невена Балахурова, CFE

Заместник председател – Красимир Логофетов, CFE

Секретар – Серафим Софрониев, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Елена Балабина, CFE