Председател: Владимир Икономов, CFE (до 04.2020 г.)

pic4_vi_110x110

Работи като Ръководител на PMO в „Първа инвестиционна банка“ АД (Fibank).

Дългогодишен служител на организацията в дирекция „Вътрешен одит“ – преминал през различни функционални и йерархични нива.

Разполага с над 8 г. опит с разследване, анализ и превенция на вътрешни измами в банковата институция и над 4 г. опит в сферата на информационната сигурност.

Участвал в екип и директно ръководил разработките на специализирани софтуерни приложения за прихващане и анализ на неправомерни действия – както от външни лица (клиенти, контрагенти), така и вътрешни (служители).

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2013 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ikonomov/


Заместник-председател: Явор Башев, CFE

iavor_pic

В момента работя във вътрешния одит в Пейсейф България. Работил съм като консултант в отдел „Имами, разследване и разрешаване на спорове“ в Ърнст и Янг България. Имам опит и в одитни и неодитни ангaжименти на финансови (банки, застрахователи и др.) и нефинансови институции. Работил съм и по проекти на европейски институции. Сертифициран член съм и на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Целта ми е да продължавам да сферата на превенцията на измами в България.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2014 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iavorbachev/


Секретар: Гергана Станчева

geri_pic

Работи като старши одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“ в Сметната палата на Република България. Започва работа като лектор-консултант. Работи като финансов ревизор и главен финансов ревизор в Държавен финансов контрол. От 1994 г. до 2008 г. последователно работи като главен данъчен експерт различни отдели и подразделения на Националната агенция за приходите.

Има дългогодишен професионален опит в сферата на финансовия контрол, административния контрол и външния одит.

Участва и е лектор в квалификационни курсове и семинари на специализирана и обща тематика в областта на превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2009 г.


Касиер: Мирослав Трендафилов

Мирослав Тендафилов, на 34 години и асоцииран член на АСЕРИ България от 2015 година.
Притежава следните професионални квалификации: д.е.с., регистриран одитор, сертифициран вътрешен одитор към ИВОБ, диплома по МСФО от ACCA, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.
Има магистърска степен специалност „счетоводство и одитинг“ от Нов български университет и бакалавърска степен специалност „стопанско управление“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 11 години трудов стаж в областта на одита и счетоводството на преприятия и проекти, част от който в компания от голямата четворка.
Професионални интереси – оценка и управление на риска от измами в предприятията.

В момента упражнява професията одитор като съдружник в Одит Финанс Консулт Трендафилови ООД.


Директор по обучението: Димитър Тошев, CFE

mitko
Работи като ръководител екип „Превенция на измами“ в „Пейсейф“ България.

Специализира в сферата на измамите при онлайн разплащания и киберсигурността.

Има дългогодишен професионален опит при установяване на кредитни измами, фалшифициране на документи и прането на пари в банковата сфера.

Лектор в обучителни курсове и семинари по корпоративна сигурност и превенция на измами.

Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2016 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dimtoshev/За периода от 2016 г. до 2018 г. 

Председател – Владимир Икономов, CFE

Заместник-председател – Явор Башев, CFE 

Секретар – Гергана Станчева

Касиер – Надя Иванова-Спасова, CFE

Директор по обучението – Теодор Новаков, CFE

 

За периода от 2013 г. до 2016 г. 

Председател – Йорданка Димитрова, CFE

Заместник-председател – Невена Балахурова, CFE 

Секретар – Галина Илиева, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Красимир Логофетов, CFE

 

За периода от 2011 г. до 2013 г.

Председател – Невена Балахурова, CFE

Заместник председател – Красимир Логофетов, CFE

Секретар – Серафим Софрониев, CFE

Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE

Директор по обучението – Елена Балабина, CFE