На 30 ноември 2010 г. (вторник)от 18.00 часа в сградата на Сметната палата е организирано обучение, на което са представени следните теми:

Тема 1. Превенция и противодействие на корупцията.

Тема 2. Критики на Европейската комисия в годишните доклади за напредъка на България

Лектор на обучението е Гергана Станчева – одитор от Сметната палата.

Превенция и противодействие на корупцията