Проведено обучение на тема „Управление на кредитни измами“

На 21.12.2016 г. в хотел „Рила“ в гр. София се проведе обучение на тема „Управление на кредитни измами“ с лектор г-н Радомир Дуков. Представена бе основната концепция на термина „кредитна измама“. Разгледани бяха признаците за кредитни измами на различни нива

Меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и УНСС

Председателят на УС на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ  Владимир Икономов, CFE и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписаха мемораднум за сътрудничество. Подписването на двустранното споразумение се състоя на 16.11.2016 г. в сградата на УНСС по време на заседание на Ректорския съвет.

Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности

На  03 ноември 2016 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности”  с лектор Николай Соларов,  прокурор във ВКП на Р. България. Обучението се проведе в гр. София, хотел „Рила“. .

Проведена среща на членовете на ACFE Bulgaria

На 19.10.2016 г. се проведе среща на членовете на българския клон на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE Bulgaria). По време на срещата бяха обхванати две основни направления, касаещи дейността на ACFE Bulgaria – концепция за дейността

Избор на нов Управителен съвет

С решение на Общото събрание от 05.04.2016 г. и на заседание на Управителния съвет от 04.05.2016 г. на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами –България е избран нов състав на членовете на Управителния съвет: Председател – Владимир Икономов, CFE Заместник-председател

Извънредно Общо събрание на 25.02.2016 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 28, ал. 2,

Скритата цена на измамите

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Скритата цена на измамата„. Лектор: Красимир Логофетов, директор на дирекция Вътрешен одит ВИВАКОМ, гр. София Обучението се проведе в гр. София, в сградата на ВМРО ул. Пиротска №

Разследване на международни модели за финансови измами

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Разследване на международни модели за финансови измами – инвестиционни и хазартни схеми, финансови пирамиди“. Лектор: Слава Стефанова – експерт в ДАНС, гр. София Обучението се проведе в гр.

Общо събрание на 17.12.2015 г.

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за

Електронните измами и България – съвременни тенденции

На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в Алфа Банк – клон България,