Свикване на редовно общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 25 Септември 2023г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл.

Конференция Digipay 2023

Събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2023 ще се проведе на 5 октомври в Интер Експо Център: https://digipay.bg/ Конференцията DIGI PAY с акцент върху сигурни и достъпни плащания в онлайн търговията,  сигурна идентификация, предотвратяване на измами и

Обучение на тема „Ролята на Европейската прокуратура в разследването на трансгранични измами“

На 12 Април 2023 ще се проведе обучение на тема „Ролята на Европейската прокуратура в разследването на трансгранични измами“. Лектор обучението ще бъде г-н Димо Гроздев, старши анализатор в отдел „Измами при разходване на средства и корупция“ на Европейската прокуратура.

Обучение на тема „Нови тенденции в Киберизмамите“

На 4 Април 2023 ще се проведе обучение на тема „Нови тенденции в Киберизмамите“. Лектор обучението ще бъде г-н Светлин Лазаров, началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници” в отдел „Киберпрестъпност” към ГДБОП-МВР.

Обучение на тема „Искреност и измама – фундаментални принципи на поведенческия анализ“

На 28 Март 2023 ще се проведе обучение на тема „Искреност и измама – фундаментални принципи на поведенческия анализ“. Лектор обучението ще бъде Христина Алексова, криминален психолог в Асес ЕООД.

Конференция DIGI PAY 2022

Събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2022 ще се проведе на 5 октомври в Интер Експо Център: https://digipay.acfe.bg/. DIGI PAY е конференцията за сигурни и удобни дигитални плащания, за ново поколение плащания 4.X: среда, базирана на опита,