Конференция DIGI PAY 2022

Събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2022 ще се проведе на 5 октомври в Интер Експо Център: https://digipay.acfe.bg/. DIGI PAY е конференцията за сигурни и удобни дигитални плащания, за ново поколение плащания 4.X: среда, базирана на опита,

Свикване на общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 27 Септември 2021г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл.

Конференция DIGI PAY 2021 – 1 октомври 2021

АСЕРИ-България Ви кани да се включите в DIGI PAY 2021 на 1 октомври АСЕРИ-България има честта да Ви покани да се включите на 4-тата конференция за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2021 на 1 октомври в Интер Експо Център.

Проведено обучение на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ, докладване.

В периода 28-29 Юни 2021 беше проведено обучение пред Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, (Министерство на околната среда и водите) на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ,

Mеморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС

На 4 Ноември 2020 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ. Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности, осъществяване на мероприятия за обмен на

Интервю на председателя на УС на АСЕРИ България по актуални теми

Постоянното повишаване на квалификацията и най-вече на осъзнатостта в посока превенция на измами са основната мисия на АСЕРИ България. Това каза Владимир Икономов, председател на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами, ACFE България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.