Mеморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС

На 4 Ноември 2020 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ. Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности, осъществяване на мероприятия за обмен на

Интервю на председателя на УС на АСЕРИ България по актуални теми

Постоянното повишаване на квалификацията и най-вече на осъзнатостта в посока превенция на измами са основната мисия на АСЕРИ България. Това каза Владимир Икономов, председател на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами, ACFE България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Предстоящо обучение „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“

На 10.12.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“. Лектор ще бъде д-р Елина Кърпачева, основател и председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center –

Проведено обучение на тема изтичане на информация

На 12.09.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България се проведе обучение с тематична насоченост „Изтичане на информация“ с лектор г-н Владимир Икономов, CFE сертифициран член и Председател на УС на АСЕРИ България. Представена беше общата рамка за защитата на

Certified Fraud Examiner (CFE) сертификационен курс

АСЕРИ България Ви кани на първия в България обучителен курс за придобиване на сертификация като Certified Fraud Examiner (CFE) Лектори: Fraud Education Center, Greece – www.fraudeducenter.com Език на курса: английски Продължителност на курса: 4 дни (25-28.10.2019 г.) Място на провеждане:

Проведена среща на ACFE клонове България, Сърбия и Гърция

На 17 май 2019г. в Белград, Сърбия се проведе среща на представителствата на Асоциациацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) – клонове България, Сърбия и Гърция. Срещата се осъществи по покана и организация от страна на ACFE Сърбия,

Покана за Общо събрание

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ П О К А Н А УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на

Меморандум за сътрудничество с ВУЗФ

На 07.02.2019 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и Висше Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ). Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности при осъществяване на проекти във връзка

Меморандум за сътрудничество между БТПП и АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

На 06.03.2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе работна среща между представители на Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами-България (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ), на която се разгледаха въпроси свързани със съвместно сътрудничество, за провеждане на съвместна дейност

Свикване на редовно Общо събрание

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от