Свикване на общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 27 Септември 2021г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл.

Конференция DIGI PAY 2021 – 1 октомври 2021

АСЕРИ-България Ви кани да се включите в DIGI PAY 2021 на 1 октомври АСЕРИ-България има честта да Ви покани да се включите на 4-тата конференция за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY 2021 на 1 октомври в Интер Експо Център.

Проведено обучение на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ, докладване.

В периода 28-29 Юни 2021 беше проведено обучение пред Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, (Министерство на околната среда и водите) на тема „Индикатори за измами при проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПОС – установяване, анализ,

Mеморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС

На 4 Ноември 2020 г. се подписа меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ. Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности, осъществяване на мероприятия за обмен на

Интервю на председателя на УС на АСЕРИ България по актуални теми

Постоянното повишаване на квалификацията и най-вече на осъзнатостта в посока превенция на измами са основната мисия на АСЕРИ България. Това каза Владимир Икономов, председател на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами, ACFE България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Предстоящо обучение „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“

На 10.12.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“. Лектор ще бъде д-р Елина Кърпачева, основател и председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center –

Проведено обучение на тема изтичане на информация

На 12.09.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България се проведе обучение с тематична насоченост „Изтичане на информация“ с лектор г-н Владимир Икономов, CFE сертифициран член и Председател на УС на АСЕРИ България. Представена беше общата рамка за защитата на

Certified Fraud Examiner (CFE) сертификационен курс

АСЕРИ България Ви кани на първия в България обучителен курс за придобиване на сертификация като Certified Fraud Examiner (CFE) Лектори: Fraud Education Center, Greece – www.fraudeducenter.com Език на курса: английски Продължителност на курса: 4 дни (25-28.10.2019 г.) Място на провеждане:

Проведена среща на ACFE клонове България, Сърбия и Гърция

На 17 май 2019г. в Белград, Сърбия се проведе среща на представителствата на Асоциациацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE) – клонове България, Сърбия и Гърция. Срещата се осъществи по покана и организация от страна на ACFE Сърбия,

Покана за Общо събрание

ДО ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ П О К А Н А УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на