Проведена среща на членовете на ACFE Bulgaria

На 19.10.2016 г. се проведе среща на членовете на българския клон на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE Bulgaria). По време на срещата бяха обхванати две основни направления, касаещи дейността на ACFE Bulgaria – концепция за дейността

Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013

АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА КЪМ ИЗМАМИТЕ   Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013     АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ участва в Международната седмица на осведоменост за измамите

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ На 25 януари 2013 г. бе сключено двустранно Споразумение  между Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България). В тържествена обстановка в офиса на

LawTechEuropeCongress – Praha 2012

LawTechEuropeCongress – Praha 2012 На 12 ноември 2012 г. ще се проведе годишна конференция /конгрес в Прага /Чехия/ Темата на конференцията LawTech Европа конгрес е във връзка с въпроси, отнасящи се до цялата база електронни доказателства и други законни правни /юридически/

Международна седмица на осведоменост за измамите

11.11.2012 г.-17.11.2012 г. Международна седмица на осведоменост за измамите Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ)гр. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ се присъедини към редиците на поддръжниците на Движението за Осведоменост от 11 до 17 ноември. Седмицата на осведоменост за измамите