Проведена среща на членовете на АСЕРИ-България

На 31.01.2018 г. в гр. София се проведе социално събитие на членовете на АСЕРИ-България. Обсъдени бяха значими професионални теми (директива за лични данни, корупционни практики, измами чрез недостатъчна информация и заблуда, измами с интернет банкиране), както и бяха споделени мнения

Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция

На 26 юли 2017 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе специализирано обучение на тема „Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция“. По време на обучението бяха обхванати основните аспекти на явлението „телефонна измама“, както

Меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и КПНРО

На 12 април 2017 г. Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България) и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) подписаха Меморандум за сътрудничество. Неговата цел е да подпомага обмена на информация и сътрудничеството при

Конференция „Дигитални измами и киберсигурност“

Финансово-счетоводният факултет на УНСС съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), Юридическия факултет на УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организират Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и

Меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и УНСС

Председателят на УС на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ  Владимир Икономов, CFE и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписаха мемораднум за сътрудничество. Подписването на двустранното споразумение се състоя на 16.11.2016 г. в сградата на УНСС по време на заседание на Ректорския съвет.

Проведена среща на членовете на ACFE Bulgaria

На 19.10.2016 г. се проведе среща на членовете на българския клон на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE Bulgaria). По време на срещата бяха обхванати две основни направления, касаещи дейността на ACFE Bulgaria – концепция за дейността

Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013

АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА КЪМ ИЗМАМИТЕ   Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013     АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ участва в Международната седмица на осведоменост за измамите

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ На 25 януари 2013 г. бе сключено двустранно Споразумение  между Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България). В тържествена обстановка в офиса на

LawTechEuropeCongress – Praha 2012

LawTechEuropeCongress – Praha 2012 На 12 ноември 2012 г. ще се проведе годишна конференция /конгрес в Прага /Чехия/ Темата на конференцията LawTech Европа конгрес е във връзка с въпроси, отнасящи се до цялата база електронни доказателства и други законни правни /юридически/

Международна седмица на осведоменост за измамите

11.11.2012 г.-17.11.2012 г. Международна седмица на осведоменост за измамите Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ)гр. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ се присъедини към редиците на поддръжниците на Движението за Осведоменост от 11 до 17 ноември. Седмицата на осведоменост за измамите