Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности

На  03 ноември 2016 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности”  с лектор Николай Соларов,  прокурор във ВКП на Р. България. Обучението се проведе в гр. София, хотел „Рила“. .

Скритата цена на измамите

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Скритата цена на измамата„. Лектор: Красимир Логофетов, директор на дирекция Вътрешен одит ВИВАКОМ, гр. София Обучението се проведе в гр. София, в сградата на ВМРО ул. Пиротска №

Разследване на международни модели за финансови измами

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Разследване на международни модели за финансови измами – инвестиционни и хазартни схеми, финансови пирамиди“. Лектор: Слава Стефанова – експерт в ДАНС, гр. София Обучението се проведе в гр.

Електронните измами и България – съвременни тенденции

На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в Алфа Банк – клон България,

Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация

На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация за  предотвратяване на злоупотреби”.  Лектор: Владимир Икономов, CFE, ръководител на отдел „Превенция и контрол“ към специализирана служба „Вътрешен

Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС

На 20.11.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Измами при усвояване на структурните фондове от Европейския съюз”. Лектор: д-р Ина Лечева- финансов контрольор, Национален осигурителен институт, гр. София /НОИ/, асоцииран член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ. Обучението се проведе

The situation of Fraud in Bulgaria

„Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” уведомява членовете за участие в събитие на тема „The situation of Fraud in Bulgaria”, състоящо се от 9.30 ч. до 12.00 ч. на 19 ноември2014 г. в Новотел София хотел,

Разследване на измами в рамките на организацията

На 08 април 2014 г. от 18.00 ч. в сградата на Сметната палата, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, 10-ти етаж, се проведе обучение на „Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ). Темата на обучението е “Разследване

Етична линия

На 09 декември 2013 г. (понеделник) от 18.00 часа  в сградата на Сметната палата, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, 10 ет. се проведе обучение на тема: „Етична линия”.   Лектор: Красимир Логофетов, CFE – директор на дирекция „Вътрешен одит” „ВИВАКОМ“ ООД.

Ефективни методи за борба с Корпоративните измами

На 19 ноември 2012 г. (понеделник) от 18.00 часа в сградата на Сметната палата, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, 10 ет. се проведе обучение на тема: „Ефективни методи за борба с Корпоративните измами”. Лектор: Йордан Карабинов, CFE,  съдружник в „Джей Ней