АСЕРИ-България (ACFE Bulgaria)

БУЛСТАТ: 175259530

Адрес за кореспонденция: гр.София, кв. „Борово“, ПК 1680, ул. „Подуево“ №10, вх.В, офис 3


е-mail:  info@acfe.bg 


Длъжност Име Сл. телефон
Председател Владимир Икономов +359 2 486 18 21
Заместник председател Явор Башев
Секретар Гергана Станчева
Директор по обучението Димитър Тошев
Касиер Мирослав Трендафилов

Банкова сметка (IBAN): BG69PRCB92301039740212

Валута: BGN
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
BIC: PRCBBGSF