На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация за  предотвратяване на злоупотреби”.

 Лектор: Владимир Икономов, CFE, ръководител на отдел „Превенция и контрол“ към специализирана служба „Вътрешен контрол“ – Първа инвестиционна банка АД, гр. София

Обучението  се проведе в гр. София, стол-ресторант в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство)

Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация