Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013

АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА КЪМ ИЗМАМИТЕ   Международна седмица за борба с измамите 3 – 9 ноември, 2013     АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ участва в Международната седмица на осведоменост за измамите

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ На 25 януари 2013 г. бе сключено двустранно Споразумение  между Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България). В тържествена обстановка в офиса на

LawTechEuropeCongress – Praha 2012

LawTechEuropeCongress – Praha 2012 На 12 ноември 2012 г. ще се проведе годишна конференция /конгрес в Прага /Чехия/ Темата на конференцията LawTech Европа конгрес е във връзка с въпроси, отнасящи се до цялата база електронни доказателства и други законни правни /юридически/